Bildiri Gönderimi

Genel Kurallar 

 • 8. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi’nde bildiri dili Türkçedir.
 • 8. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi’ne gönderilen bildiriler hakemler tarafından değerlendirilecektir.
 • Bir katılımcı en fazla 3 bildiride yazar olarak yer alabilir. 
 • Sunan yazarın mutlaka kongre kayıtı olması gerekmektedir.
 • Bildiriler örnek template dosyası üzerinden kabul edilecektir ÖRNEK TEMPLATE İÇİN TIKLAYIN tıklayarak gerekli adımları izleyerek bildirinizi hatice.cilek@brosgroup.net adresine gönderebilirsiniz.
 • Bildiriler En az 300 kelime en fazla 400 kelime içermelidir.
 • Bildiri özet metinler bildiri özet kitapçığında yayınlanacaktır.
 • Bildiri gönderimi için son tarih: 28 Ağustos 2023

 A. Özet Bildiri   

 1. Times New Roman yazı karakteri ile 10 punto büyüklüğünde yazılmalıdır.
 2. Girinti kullanılmamalıdır. Alt başlık kullanılmadan tek paragraf olarak yazılmalıdır.
 3. En az 300 kelime en fazla 400 kelime olmalıdır.
 4. Kısaltma kullanılması durumunda, kısaltmanın açık şekli parantez içinde belirtilmelidir.
 5. Özet içerisinde araştırmanın amacı, yöntemi, veri toplama aracı, verilerin toplanması, analizi ile kısaca bulgulara ve önerilere yer verilmelidir
 6. Çalışmaya ait en az 3, en fazla 5 anahtar sözcük verilmelidir.

B. Kimya Eğitimde İyi Örnekler Bildirisi 

 1. En az 300 kelime olmalıdır.
 2. Kısaltma kullanılması durumunda, kısaltmanın açık şekli parantez içinde belirtilmelidir.
 3. Katılımcı tarafından kullanılıp başarılı olduğu düşünülen uygulamaları/etkinlikleri tanıtıcı bir metin olmalıdır (bir öğretmen ya da öğretim elemanının sınıfında kullandığı örnek çalışmalar, uygulamalar vb).
 4. Etkinliği tanıtan görsellere yer verilebilir.

C. Poster Hazırlama Kuralları 

 1. Posterler maksimum A2 (420×594 mm) boyutunda hazırlanmalıdır.
 2. Yazılar en az bir metre uzaklıktan rahatça görülebilecek büyüklükte olmalıdır.
 3. Yazarların kongre programında belirtilecek olan tarih ve zamanda posterlerinin başında bulunmaları gerekmektedir. 
 4. Bildiri dosyanızı hazırladığınız iletişim bilgileriniz ile birlikte hatice.cilek@brosgroup.net  e-posta adreslerini göndermenizi önemle rica ederiz. Herhangi bir sorunuz olduğunda sekretarya ile iletişime geçebilirsiniz.