Bilimsel Program

6 Eylül 2023 Çarşamba
  SALON A
09.00 – 09.40 Kayıt
Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi Hukuk Fakültesi KAT:1
09.40 – 10.20 Açılış Konuşmaları
Kongre Başkanı : Prof. Dr. Filiz Kabapınar
Türkiye Kimya Derneği, Kültür Üniversitesi: Cihangir Tuğsavul
Türkiye Kimya Derneği Başkanı: Prof. Dr. Bahattin Yalçın
Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanı: Prof. Dr. Seyfi Kenan
Marmara Üniversitesi Rektör: Prof. Dr. Mustafa Kurt
10.20 – 10.40 Kahve Molası
  SALON A SALON B
  Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa Sözbilir Oturum Başkanı: Dr. Öğretim Üyesi Oya Ağlarcı Özdemir
10.40 – 11.00 SS-01 / Kimya Eğitiminde 3D Kalem Ve 3D Yazıcı Kullanımı  / Cem Büyükekşi SS-06 / Kimya Eğitiminde Özdüzenlemeli Öğrenmenin Lise Öğrencilerinin Üstbilişsel Becerilerine Ve Akademik Başarılarına Etkisi  / İlknur Ceyhan Sinal
11.00 – 11.20 SS-02 / 3B Materyal Tasarımı İle Kimyasal Somutlaştırma: Atom Ve Molekül Modelleri Tasarımı Örneği / Dilek Teke SS-07 / Kimya Öğretmen Adaylarının Okul Dışı Öğrenme Ortamında Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme Yaklaşımı Deneyimleri / Büşra Gökçimen
11.20 – 11.40 SS-03 / Web Tabanlı Ve Artırılmış Gerçeklik Destekli Aktif Öğrenme Sistemine Yönelik Kimya Etkinlik Örneği / Eylem Yalçınkaya Önder SS-08 / İşbirlikli Öğrenme Jigsaw Tekniğinin Öğrencilerin Kimya Dersine Yönelik Motivasyonlarına Etkisi / Habibe Masnu Arıkan
11.40 – 12.00 SS-04 / Web Tabanlı Ve Artırılmış Gerçeklik Destekli Aktif Öğrenme Sisteminin 6. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi / Seraceddin Levent Zorluoğlu SS-09 / Öğretmen Adaylarının Kimya Etkinliklerindeki Hesaplamalı Düşünme Becerilerinin İncelenmesi: Akademik Başarıyla İlişkisi / Gülbin Kıyıcı
12.00 – 12.20 SS-05 / Çevrim İçi Lisans Kimya Eğitiminde Padlet Kullanımı / Sevinç Nihal Yeşiloğlu SS-10 / Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Atom Modelleri İmajları Üzerine Atom Konusu İle İlgili Öğretim Etkinliklerinin Etkisi  / Volkan Bilir
12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ (İşletme Binası 7. Kat)
13:40-14:30 Konferans Salonu
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa Sözbilir
Çağrılı Konuşmacı: Prof. Dr. Ayhan Yılmaz / Laboratuvarda Güvenli Çalışma Ve Öğrenme Ortamlarının Öneminin Ne Kadar Farkındayız?
  SALON A SALON B
  Oturum Başkanı: Doç. Dr. Sevil Akaygün Oturum Başkanı: Prof Dr. Ayhan Yılmaz
14.40 – 15.00 SS-33 / Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sürdürülebilir Kalkınmaya Yönelik Farkındalıkları / Dilek Çelikler SS-15 / Ortaokul Fen Bilimleri Ders Kitaplarında Maddenin Tanecikli Yapısı Ünitesinde Yer Alan Kimyasal Gösterimlerin İncelenmesi / Ülkü Seher Budak
15.00 – 15.20 SS-12 /  Bana Bir Görsel Oluştur Yapay Zekâ: Kimya Öğretmen Adaylarının Yapay Zekâ Kullanımı Deneyimleri / Sevil Akaygün SS-16 / Cambridge Uluslararası Genel Ortaöğretim Eğitim Sertifikası (Igcse) Kimya Dersi Kazanımlarının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre Analizi / Tamer Yıldırım
15.20 – 15.40 SS-13 / Yapay Zekâ (Chat Gpt) Uygulamalarının Keşifsel Bir İncelemesi: Fiziksel Ve Kimyasal Değişim İle İlgili Kavram Yanılgıları  / Sude Nur Akçay SS-17 / Türkiye’ De Kimya Eğitiminde Sorunlar-Çözüm Önerileri: Paydaş Görüşleri Analizi / Sevinç Nihal Yeşiloğlu
15.40 – 16.00 SS-14 / Kimya Eğitiminde Yeni Bir Araç Olarak Sosyal Medya Kullanımı / Sinem Odabaşıoğlu SS-11 / Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Animasyon Kullanımı Ve Etkili Bir Animasyonun Özelliklerine Yönelik Algıları  / Nazmiye Ertuğrul
7 Eylül 2023 Perşembe
  SALON A SALON B
  Oturum Başkanı: Prof. Dr. Canan Nakiboğlu Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hakan Dal
09.20 – 09.40 SS-18 / Kimya Ve Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Alternatif Ölçme Ve Değerlendirme Araçları Konusunda Öz Yeterliklerinin İncelenmesi / Mehtap Özdemir SS-21 / Kimya Öğretmen Ve Öğretmen Adaylarının Pedagojik Alan Bilgilerinin Eğitici Mentorluk İle Geliştirilmesi Süresince Pabp Formunun Kullanılması / Dizem Can
09.40 – 10.00 SS-23 / Ortaöğretim “Doğa Ve Kimya” Ünitesinin Argümantasyona Dayalı Öğretimine Yönelik Öğrenci Görüşlerinin Değerlendirilmesi / Olcay Güneş Yazar SS-22 / Öğretmenlik Uygulamasından Yansımalar: Mentör Kimya Öğretmenlerinin Deneyimleri  / Sevil Akaygün
10.00 – 10.20 SS-20 / 2019 Yılı Pandemi Ve 2023 Yılı Deprem Döneminde Yükseköğretim Kurumlarına Giriş Sınavları Kimya Testi Alan Sorularının Sınava Esas Kazanımlar Açısından Değerlendirilmesi / Şengül Gacanoğlu SS-19 / Öğrenmenin Kimyası  / Uğur Adnan Sevil
10.20 – 10.40    
10.40 – 10.50 Kahve Molası
10:50 – 11:40 Konferans Salonu
Oturum Başkanı: Dr. Öğretim Üyesi Oya Ağlarcı Özdemir
Çağrılı Konuşmacı: Doç. Dr. Davut Sarıtaş / Kimya Öğretiminde Bilginin İdealleştirilmesi; Önemi ve Sınırları
12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ (İşletme Binası 7. Kat)
  FUAYE ALANI ÇALIŞTAY
13:30 – 16:00 Çalıştay 5 Eğitimde Pandemi Döneminde Sanal Kimya Laboratuvar Uygulamaları: VCLApps / Prof. Dr. Hakan Dal
Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi Hukuk Fakültesi Giriş Kat Fuaye alanı
13:40-14:30 Konferans Salonu
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Davut Sarıtaş
Çağrılı Konuşmacı: Prof. Dr. Canan Nakiboğlu / Güncellenen kimya öğretmenliği lisans programının kimya öğretmenliği mezunları tarafından değerlendirilmesi
  SALON A SALON B
  Oturum Başkanı: Doç. Dr. Davut Sarıtaş Oturum Başkanı: Doç. Dr. Şenol Şen
14.40 – 15.00 SS-24 / Fen Ve Teknoloji Kulübü Etkinliklerinin Lise Öğrencilerinin Bilimsel Sorgulama Anlayışlarına Etkisi / Elif Gökçen SS-28 / Kimya Eğitiminde 3D Baskı Üzerine Bir Meta-Sentez Çalışması / Büşra Emeti Cengiz
15.00 – 15.20 SS-25 / Günlük Yaşam Odaklı Proje Tabanlı Öğrenmenin Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerilerine Etkisi: Madde Ve Değişim Konusu / Şefika Girgin SS-30 / Türkiye’De 2010-2022 Yılları Arasında Kimya Alanında Kimyasal Gösterim Boyutları Çerçevesinde Gerçekleştirilmiş Çalışmalara Bir Bakış: İçerik Analizi / Seyhan Baran
15.20 – 15.40 SS-26 / K12 Fen Bilimleri Alan Becerileri: Kimya Dersinde Hipotez Oluşturma Becerisi / Destan Tekin SS-31 / Öğretmenlerin Lisansüstü Eğitim Algısı: Tutumlar, Beklentiler Ve Karşılaşılan Zorluklar Üzerine Bir İnceleme / Ayşegül Aslan
15.40 – 16.00 SS-27 / Kimya Öğretmen Adaylarının Kimyasal Maddelerin Zararlılıklarına İlişkin Bilgi Ve Beceri Düzeylerinin Deney Etkinlikleri İle İncelenmesi / Bilge Yavuzcan

SS-29 / Türkiye’De Bilimin Doğası: Bir Bibliyometrik Analiz Çalışması / Ayşenur Ravza Efe

16:00 – 16:20  

SS-39 / Ortaöğretim Öğrencilerinin Atom Ve Atom Modelleri İle İlgili Bilişsel Yapılarının İncelenmesi / Ayşenur Ravza Efe

8 Eylül 2023 Cuma
  SALON A
  Oturum Başkanı: Prof. Dr. Emine Adadan  
09.20 – 09.40 SS-32 /  Öğretmen Adaylarının Sürdürülebilir Gelecek İçin Geri Dönüşüm Konusundaki Farkındalıklarının İncelenmesi  / Tuğba Gökçe  
09.40 – 10.00 SS-35 / Hafif Düzey Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrencilere Isı İletkeni Ve Isı İletkenliği ve Isı Yalıtkanlığı Kavramlarının Öğretimine Yönelik Ders Planı Tasarımı / Seraceddin Levent Zorluoğlu  
10.00 – 10.20 SS-36 / Ortaöğretim Kimya Öğretmenlerinin Nanobilim Ve Nanoteknolojiye Yönelik Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi / Merve Çakmak  
10.20 – 10.40 SS-37 / Deneyimsel Öğrenmeye Dayalı Öğretimin Yedinci Sınıf Öğrencilerinin Su Okuryazarlığı Ve Su Kullanım Tutumları Üzerine Etkisi / Beyza Ümmühan Muslu  
10.40 – 11.00 Kahve Molası
  SALON A
  Oturum Başkanı: Prof. Dr. Burçin Acar Şeşen  
11.00 – 11.20 SS-38 / Kimya Öğretmen Adaylarının Kinetik Ve Termodinamik Açıdan Fiziksel Dengeye İlişkin Kavramsal Anlamaları / Berfin Huraibat  
11.20 – 11.40 SS-40 / Üniversite Öğrencilerinin Maddenin Tanecikli Yapısına İlişkin Kavramsal Yetkinliğinin Buhar Basıncı Kavramlarını Anlamalarına Etkisinin İncelenmesi / Emine Adadan  
12:30 – 13:30 ÖĞLE YEMEĞİ (İşletme Binası 7. Kat)
8 Eylül 2023 Cuma
  ÇALIŞTAY OTURUMLARI
09:00-10:30 Çalıştay 1: Örnek Uygulamalarla Kimya Konuları Bağlamında STEM / Prof. Dr. Burçin Acar Şeşen
Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi Hukuk Fakültesi Kat 1  Amfi 3
10:30 – 12:00 Çalıştay 2: Kimya eğitiminde oyunlaştırılmış ders planı nasıl hazırlanır? / Ezgi Keteci
Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi Hukuk Fakültesi Kat 1  Amfi 4
13:00 – 14:30 Çalıştay 3: K12 Beceriler Çerçevesi Temelinde Kimya Öğretimine İlişkin Örnek Uygulamalar / Prof. Dr. Filiz Kabapınar
Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi Hukuk Fakültesi Kat 1  Amfi 3
14:30 – 14:50 Çalıştay 4: Eğitimde Karma Gerçeklik Kullanımı Ve Örnek Bir Uygulamanın Geliştirilmesi / Doç. Dr. Zeynep Taçgın, Dr. Soner Kotan
Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi Atatürk eğitim Fakültesi Kat 3  Lab A